• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กองทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “กฎหมายกับการวิจัยในคน”

  กองทุน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (HLE) และศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายกับการวิจัยในคน” ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  วิทยากร
   นายกแพทยสภา 
   เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ 
   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
   ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
   ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ผู้ดำเนินรายการ: ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

  กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง โทรสาร 02-623 5129  หรือลงทะเบียนออนไลน์      

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิภาดา มารักษ์ (โทร.02-613-2165)

  สามารถดาวโหลดรายละเอียดต่างๆได้ดังต่อไปนี้

  ดาวน์โหลดกำหนดการ

  ดาวน์โหลดแบบตอบรับลงทะเบียน

  ลงทะเบียนออนไลน์