ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563

 

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563

(รอบที่ 1 และรอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) (ชั้น 1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/39jUQrZ

แบบสอบถามความประสงค์ในการร่วมงานปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1ส.ค.2563 ที่ https://forms.gle/359k5SeDUt76XJat6