ประกาศ

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5

และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค เวลา 08.30-23.00 น. (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)