ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

อาจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา
– กฎหมายปกครอง 1 อัตรา
-กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา

อาจารย์ประจำสาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2w9ntJ5

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ httpbit.ly2w9ntJ9