ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการงดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการงดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น

ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ โดยมอบหัวหน้าหน่วยงานระดับคณบดี เป็นผู้พิจารณางดการเรียนการสอนต่อไป

ในส่วนของเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติการเฉพาะผู้ที่มีภาระกิจสำคัญ โดยการขาดงานในวันดังกล่าวจะไม่ถือเป็นวันลา

จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ 14:00 น 30 มกราคม 2562

Hits: 97