ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายกฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายกฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่” จัดโดย ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศาลฎีกา

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Facebook live คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3ai19g5