ประกาศ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต

ตารางสอบ1-2561  

นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่  https://www.reg.tu.ac.th    หัวข้อตารางเรียน/สอบ

หมายเหตุ  ตารางสอบนี้เฉพาะรายวิชาที่มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ห้องสอบ  SC =  อาคาร SC

ห้องสอบ  LC1 = อาคาร บร.1

ห้องสอบ น.  =  อาคารคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Hits: 947