ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์