• นักวิชาการอาคันตุกะ

    2.Dr Same Varayudej_photo-1

    Dr.  Same  Varayudej

     

    1.Kiku NSIHIZAWA-2

    Professor Kikuo  Nishizawa