ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก