• เข้าสู่ระบบ

  วันรพี

  วันรพี

  หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของประชาคมชาวคณะนิติศาสตร์ คือ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสตร์จัดงานรพีในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานวันรพี คือ การรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  รพี3ในช่วงเช้าคณาจารย์และนักศึกษาจะเดินทางไปถวายพวงมาลาพระรูป พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ที่ลานพระรูปหน้าศาลยุติธรรม และในเวลาเดียวกันนั้นก็ส่งผู้แทนไปสักการะพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ และพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจ หรือเมอร์ซิเออร์ โรแลงด์ ยักแมงส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns) ที่ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ได้แก่

  • การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  • การแสดงศาลจำลอง เป็นการแสดงการจำลองวิธีพิจารณาความในศาลโดยจัดทำในรูปแบบของละครที่สนุกสนาน
  • การเสวนาวิชาการ การพูดคุยถกเถียงประเด็นทางวิชาการโดยแขกกิตติมศักดิ์ผู้มีชื่อเสียง โดยหัวข้อในการเสวนาจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในขณะนั้นๆ
  • ลานน้ำชาปัญญาชน มุมพักผ่อนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีดนตรีบรรเลงโดยผู้มีชื่อเสียงทั้งดารานักร้องและมีน้ำชาบริการให้กับผู้เข้าร่วมงาน
  • การจัดแสดงนิทรรศการการเมือง นิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น มีเสียง สี เสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
  • การแนะแนวการศึกษา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะแนะแนวการเข้ามาศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย
  • การให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายกับทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ตลาดนัดขายของที่ระลึก การจำหน่ายของที่ระลึกจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

  นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดทำหนังสือรพี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อันเป็นหนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ นักวิชาการ ทนายความ และนักศึกษา