• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 -12.00 ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 -12.00 ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์