ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบสอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษา)

**หมายเหตุ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบสอง) เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รอบสอง) เป็นวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบสอง) ได้ที่  http://bit.ly/2LQ5MDZ