ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.law.tu.ac.th/

 

Hits: 2058