ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561  วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต วิชา : น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

สถานที่สอบ : ห้อง PINKLAO 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัลซิตี้ 800 ถนน บรมราชชนนี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

 

Hits: 178