• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การให้พนักงานอัยการมีอำนาจร่วมสอบสวนคดีอาญา”

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ
  เรื่อง “การให้พนักงานอัยการมีอำนาจร่วมสอบสวนคดีอาญา” วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น.
  ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  กำหนดการ

  09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
  09.30 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับโดย ศาตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  09.45 – 12.30 น. การเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล
  ผู้ตรวจการอัยการสูงสุด
  2. พันตำรวจเอก ดร. มานะ เผาะช่วย
  รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8/เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน
  3. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

  ดำเนินการสัมมนาโดย
  นางสาวสิรินทิพย์ สมใจ นักศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มธ.

  12.30 น. สรุปและปิดการสัมมนา

  *สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือ https://goo.gl/Ljf4Br