• อาจารย์ประจำ

 • ก-จ
 • ฉ-ณ
 • ด-ภ
 • ม-ส
 • ห-ฮ
 • กำชัย จงจักรพันธ์

  ศาสตราจารย์ ดร.

  กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  กิตติศักดิ์ ปรกติ

  รองศาสตราจารย์ ดร.

  จตุรนต์ ถิระวัฒน์

  ศาสตราจารย์ ดร.

  จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  จุมพต สายสุนทร

  ศาสตราจารย์ ดร.