• เจ้าหน้าที่

  โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถสรุปได้ ดังรูป

  โครงสร้าง

  ท่านสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ได้ที่

  ท่าพระจันทร์

  ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทร. 0-2613-2100

  แฟกซ์. 0-2613-2100

  ศูนย์รังสิต

  ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทร. 0-2696-5104

  แฟกซ์. 0-2696-5104

  ศูนย์ลำปาง

  สำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

  โทร. 0-5426-8705

  แฟกซ์. 0-5426-8705