• เข้าสู่ระบบ

    กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

    กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561  ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์