ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดหลักสูตร โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์