ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศงดการเรียนการเรียนสอนที่รังสิตและท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2563 (การบรรยายออนไลน์ที่กำหนดไว้มีตามปกติ)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดการเรียนการเรียนสอนที่รังสิตและท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2563 สำหรับคณะนิติศาสตร์ ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ แต่การเรียนการสอนออนไลน์ที่กำหนดไว้แล้วยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับวิชาที่ยังไม่ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ขอให้นักศึกษารอประกาศจากคณะนิติศาสตร์

Due to the Covid-19 situation, Thammasat University Rangsit and Tha Phra Chan Campuses will close from Monday 16 to Sunday 22 March 2020. All in-person classes of the Faculty of Law are cancelled, but online classes will run normally as scheduled.