• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

    รับสมัครออนไลน์
     
    ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561