• เข้าสู่ระบบ

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561  กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
   
  รับสมัครออนไลน์

   

  ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561