ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมม่อนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมม่อนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ คลิ๊ก