ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

**หมายเหตุรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและหมายเลขทะเบียนนักศึกษาจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  https://bit.ly/2XmEZmR