ประกาศ

ประกาศรายชื่อ และเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ และเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจดทะเบียนลักษณะวิชา
โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/332DpLh