ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดรายชื่อ