วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจากทุกวงการ เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่งานเขียนทางกฎหมายมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 40 ปี โดยผู้เขียนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิพากษา อัยการ และนักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่างๆ

 

niti journal5niti journal1niti journal2niti journal420140224194304_0000120140224194337_00001niti journal320140224194354_00001

ท่านสามารถหาซื้อวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ ศูนย์หนังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร้านหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือสมัครเป็นสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ ที่โครงการตำราฯ โทร. 02-696-5108