วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจากทุกวงการ เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่งานเขียนทางกฎหมายมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 40 ปี โดยผู้เขียนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิพากษา อัยการ และนักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่าง ๆ

เว็บไซต์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

niti journal5niti journal1niti journal2niti journal420140224194304_0000120140224194337_00001niti journal320140224194354_00001

ท่านสามารถหาซื้อวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร้านหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือสมัครเป็นสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณณหทัย โทร 02-6132109

Hits: 1284