ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารจานด่วน (Fast Food)

คณะนิติศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารจานด่วน (Fast Food) บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร