ผู้ที่สนใจเข้าศึกษากับคณะนิติศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดของการรับสมัคร หากท่านมีข้อคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน หรือค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร โปรดติดต่อ

งานบริการการศึกษา ท่าพระจันทร์ 

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโทร. 02-613-2104, 02-613-2108
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตโทร. 02-613-2123, 02-613-2168 หรือ E-mail : gradtulaw@gmail.com  Fb : บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนโทร. 02-613-2147
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 02-613-2973
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โทร. 02-613-2162
  • ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและโครงการอบรมต่างๆ โทร. 02-613-2965, 02-613-2127, 02-613-2139

งานบริการการศึกษา  ศูนย์รังสิต

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติโทร. 02-696-5113

งานบริการการศึกษา  ศูนย์ลำปาง

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติโทร. 05-426-1121