ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “พาณิชยนาวี ค.ศ. 2020”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “พาณิชยนาวี ค.ศ. 2020” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ร่วมกับโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/rHODHDZfWd4

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรและพิธีกรงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “พาณิชยนาวี ค.ศ. 2020” ถ่ายภาพร่วมกัน

  • พิธีกร ผศ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี และผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนา

  • คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

  • คุณสุวัฒน์ อัศวทองกุล ประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ

  • รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด
  • ภาพบรรยากาศระหว่างการสัมมนา