• เข้าสู่ระบบ

  ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงและเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ ๔มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คนโดยมี หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการดูแลชีวิตและการบริหารทรัพย์สินของผู้สุงอายุ พลังจิตใต้สำนึกเพื่อชืวิตที่ทรงพลัง กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พรบ.ควบคุมอาคาร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ เมื่อ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร รองคณบดีฯ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิด- ปิดงานและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี
  2. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  3. แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์
  4. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
  5. นายวีระศักดิ์ ทัพขวา และทีมงานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  57446

  DSC_0031

  DSC_0040

  DSC_0073

  DSC_0082

  DSC_0092

  DSC_0112

  DSC_0115

  DSC_0126

  DSC_0138

  DSC_0151

  DSC_0157

  DSC_0161

  DSC_0167

  DSC_0188

  DSC_0233

  DSC_0248

  DSC_0271

  DSC_0281

  DSC_0386DSC_0390