Uncategorized

ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงและเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ ๔มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คนโดยมี หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการดูแลชีวิตและการบริหารทรัพย์สินของผู้สุงอายุ พลังจิตใต้สำนึกเพื่อชืวิตที่ทรงพลัง กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พรบ.ควบคุมอาคาร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ เมื่อ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร รองคณบดีฯ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิด- ปิดงานและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี
2. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
3. แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์
4. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
5. นายวีระศักดิ์ ทัพขวา และทีมงานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

57446

DSC_0031

DSC_0040

DSC_0073

DSC_0082

DSC_0092

DSC_0112

DSC_0115

DSC_0126

DSC_0138

DSC_0151

DSC_0157

DSC_0161

DSC_0167

DSC_0188

DSC_0233

DSC_0248

DSC_0271

DSC_0281

DSC_0386DSC_0390

Hits: 21