ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2p39nFQ