ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

*หมายเหตุ : รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเลขทะเบียนนักศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ https://bit.ly/2ZfoHhE