• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่สอง) [ข้อมูลล่าสุด]

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่สอง)
    ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
    (โปรดใช้ข้อมูลตามไฟล์นี้ในการอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนรายวิชา)
    Announcement_round2_new

    คำขอเปิดบัญชีบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560