• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559”

    ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์