ข่าวสารและกิจกรรม

วันปรัชญาโลก

เนื่องด้วยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน จึงถือเป็นวันสำคัญสากลซึ่ง UNESCO กำหนดให้เป็น “วันปรัชญาโลก” ใน E-mail ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ที่จะส่งให้ศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาสผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA จึงได้กล่าวถึง “วันปรัชญาโลก” ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงพัฒนาการและคุณค่าความคิดมนุษย์ในแต่ละสังคมที่ส่งต่อให้เราในวันนี้ รวมทั้งศูนย์นิติศึกษา ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอเชิญชวนทุกท่านมาศึกษาและร่วมสำรวจกฎหมายด้วยวิธีวิทยาของศาสตร์วิชาอื่น เพื่อสะท้อนทุกแง่มุมของกฎหมายและส่งผ่านความคิดให้คนรุ่นต่อไป

หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน

*หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link : http://bit.ly/2yhnuIA แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งใน Spam Mail (Junk Mail) และสามารถเพิ่ม lawalumni@tu.ac.th ใน Contact List ของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter จากเรา