ท่านสามารถสนับสนุนคณะนิติศาสตร์โดยการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ได้โดย

วิธีที่ 1 โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะนิติศาสตร์ มธ. (กองทุนนิติธรรมพัฒน์)” ไปยังธนาคารต่อไปนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 114-2-18070-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 645-2-03831-3
  • ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 155-2-08537-3
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 905-0-04871-0

และกรุณาแฟกซ์ใบ Pay in พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการบริจาคมาที่เบอร์ 0 2623 5129 เพื่อทางคณะนิติศาสตร์จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน

วิธีที่ 2  สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม “คณะนิติศาสตร์ มธ. (กองทุนนิติธรรมพัฒน์)” และส่งมาที่

สำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Hits: 48