• สินค้าของกองทุน

  กองทุนนิติธรรมพัฒน์ได้ผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของเงินรายได้ของกองทุนนิติธรรมพัฒน์

  หากท่านมีความสนใจในสินค้าของกองทุนหรือประสงค์ที่จะเข้ามาเลือกชมสินค้าของกองทุน โปรดติดต่อที่

  ท่าพระจันทร์

  • สำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0 2613 2109
  • ร้านหนังสือของคณะ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ศูนย์รังสิต

  • ร้านหนังสือของคณะ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ตัวอย่างสินค้า

  pencilnpen flashdrive pens bigbag cardholder ties scarfs LAWTUkeyring TUkeyring chainkeyring studentties