ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และศูนย์กฎหมายมหาชน
.
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562.เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2Ze7OER