ประกาศ

ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ

ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกรณีมาติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษา สามารถส่งคำถามมาได้ที่ http://www.tulawcenter.org/law-clinic/send-case หรือ

โทรศัพท์ 02-613-2128 (ท่าพระจันทร์) และ 02-696-5103 (ศูนย์รังสิต)