• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

    ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    นอกจากนี้ ทางสำนักงานอัยการมีให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณ คอมมอนรูม ใต้ตึกคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    ดูกำหนดการสัมมนาทางวิชาการและรายละเอียด

    ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  หรือ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์ด้านล่าง