• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อการบริการ: ข้อกังวลและทางออก (Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions)” ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

                               คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อการบริการ: ข้อกังวลและทางออก (Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions)” ในวันพุธที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2szufBR หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ภายในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ www.law.tu.ac.th และ http://ictlawcenter.etda.or.th