ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Hits: 510