• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2561

  วิธีการสมัคร ยื่นเอกสารใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าประกันเรียน 1,000 บาท ได้ที่
  1.ศูนย์รังสิต ฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (ชั้น 1) คุณอัมพรหรือคุณรฐา โทรศัพท์ 02-696-5404
  2.ศูนย์ท่าพระจันทร์ งานวิจัยและระดมทุน คณะนิติศาสตร์ (ชั้น 1) คุณศุภลักษณ์ โทรศัพท์ 02-613-2109

  ดาวโหลดรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

  รายละเอียดโครงการ

  ใบสมัครโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส