ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี วุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MjvAtf