• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

    ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท - เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา

    ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่