ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2N1pCMV