• ติดต่อเรา

    เอกสาร: นามานุกรมคณะนิติศาสตร์ 2556 ศูนย์ท่าพระจันทร์
    2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-2100 แฟกซ์. 0-2613-2100 ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2613-2147 แฟกซ์. 0-2222-0159 วิชาการ (ปริญญาตรีภาคค่ำ) โทร. 0-2613-2108 แฟกซ์. 0-2222-0159 การเงิน (ปริญญาตรีภาคค่ำ) โทร. 0-2613-2132 แฟกซ์. 0-2222-0160 ศูนย์รังสิต
    99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 งานบริหารและธุรการ โทร. 0-2696-5104 แฟกซ์. 0-2696-5104 วิชาการ (ปริญญาตรี ภาคปกติ) โทร. 02-696-5405 แฟกซ์. 02-986-8304 ศูนย์ลำปาง
    248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร. 0-5426-8705 แฟกซ์. 0-5426-8705