• ติดต่อเรา

  เอกสาร: นามานุกรมคณะนิติศาสตร์ 2556

  ศูนย์ท่าพระจันทร์


  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2613-2100
  แฟกซ์. 0-2613-2100

  ประชาสัมพันธ์
  โทร. 0-2613-2147
  แฟกซ์. 0-2222-0159

  วิชาการ (ปริญญาตรีภาคค่ำ)
  โทร. 0-2613-2108
  แฟกซ์. 0-2222-0159

  การเงิน (ปริญญาตรีภาคค่ำ)
  โทร. 0-2613-2132
  แฟกซ์. 0-2222-0160

  ศูนย์รังสิต

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  งานบริหารและธุรการ
  โทร. 0-2696-5104
  แฟกซ์. 0-2696-5104

  วิชาการ (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
  โทร. 02-696-5405
  แฟกซ์. 02-986-8304

  ศูนย์ลำปาง

  248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
  โทร. 0-5426-8705
  แฟกซ์. 0-5426-8705