• ถามตอบ

  ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนไม่ทราบว่าจะติดต่อได้อย่างไร
  ผลงานวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ผลิดขึ้นมีอะไรบ้าง
  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้นที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้น
  นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คือโครงการอะไร
  คณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือไม่ และทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือไม่
  คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์มีอาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติหรือไม่
  หากต้องการจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหรือต้องการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ จะสามารถทำได้อย่างไร